Kazalište PlayDrama
Getaldićeva 13 / 21000 Split

mail@playdrama.hr  

Glumački studio
Savska bb / 21000 Split

studio@playdrama.hr  
Matko Botić umjetnički voditelj kazališta mbotic@gmail.com  
Ankica Bugarin producentica ankica@playdrama.hr 091 411 7770
Ana Bošnjak voditeljica marketinga ana@playdrama.hr 091 444 4495
Justina Vojaković Fingler voditeljica glumačkog studija 13justina@gmail.com 091 446 1846